Economische visie Nijmegen

Economische visie Nijmegen

Op vrijdag 18 januari vond de Inspiratiesessie plaats in het Honigcomplex. Na deze inspiratiebijeenkomst gaan we aan de slag om de bovenstaande thema’s verder uit te werken. Dat doen we in kleine gezelschappen in de vorm van verdiepingscafés, waarvoor enkele ondernemers zijn uitgenodigd. Daarna volgen twee open netwerkcafés. Je kunt je hiervoor inschrijven als je actief mee wilt denken over acties die de Nijmeegse economie sterker kunnen maken:

Netwerkcafé: Technologie

10 mei , 17.00-19.00 uur (thema’s innovatie, excelleren & circulariteit/duurzaamheid)

  • Hoe etaleren wij het economisch potentieel van stad en regio meer en beter?
  • Wat kunnen we doen om talent voor onze sterke clusters op te leiden, aan te trekken en vast te houden?
  • Welke economische kansen zien we en kunnen we pakken op het vlak van circulaire en duurzame economie?
  • Hoe kunnen we de transitie naar een duurzame en circulaire economie verrijken met kansen voor economische spin-off en bedrijvigheid?

Het doel van de netwerkcafés is dat we samen met ondernemers het actieplan opstellen, en dit vervolgens ook samen gaan uitvoeren. De economische visie is mede afhankelijk van de actieve inbreng en input die jij kunt leveren.

Doe je mee? Meld je dan aan door een mailbericht te sturen naar kansvoornijmegen@nijmegen.nl