Gertjan Brouwer

Passieva

Laat niet na te regelen wat je na laat..?

Vertrouwen en openheid is de basis van een samenwerking tussen u en mij. Dat is zo vanzelfsprekend dat ik het niet eens als een bijzonderheid presenteer. Juist in mijn rol als begeleider bij nalatenschappen komt het aan op vertrouwen, op een persoonlijke relatie. Ik denk met u niet alleen na over uw financi?le leven, maar ook over uw financi?le sterven. Realistisch, nuchter en vakbekwaam.

Ik help de afwikkeling van uw nalatenschap goed voor te bereiden. Als Register executeur wikkel ik ook nalatenschappen af. Een bijzonder voorrecht om dit voor de nabestaanden van mijn klanten te mogen doen.

Passieva

Gertjan Brouwer