Harrie Broekman - Unive Oost

Leestijd: 0 minuten
MYN

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf

Stalbranden voorkomen en beperken
Stalbranden: een ramp voor dieren, een ramp voor de agrarische ondernemer. Stalbranden
zijn regelmatig in het nieuws. In 2016 gingen er 47 stallen in vlammen op en in 2017 kwamen
er 229.000 dieren om bij stalbranden.
Harrie Broekman, agrarisch adviseur bij Univé Oost deelt graag zijn kennis over preventie van
stalbranden. “Het aantal stalbranden neemt toe. Ook komen stalbranden vaker in het nieuws.
De nadruk in de berichtgeving ligt dan op het dierenleed. Het is belangrijk dat alle betrokken
zich bewust zijn van de factoren die het risico op brand vergroten en van de maatregelen die
je kunt nemen om brand te voorkomen.”
Stalbranden voorkomen
“Het is niet mogelijk om stalbranden helemaal te voorkomen”, stelt Broekman. “Maar we
kunnen wel proberen om het aantal stalbranden terug te dringen. Bijvoorbeeld door ervoor te
zorgen dat de elektriciteit voldoet aan bepaalde NEN-normen. Let ook op bouwmaterialen.
Het is geen goed idee om een werkplaats, met aangebouwde stallen, te isoleren met
brandbare materialen. Overigens mag bij nieuwbouw sinds 2014 geen brandbare isolatie
meer gebruikt worden.” Broekman vult aan “Een andere belangrijke veroorzaker van brand is
lassen en slijpen in stallen. Zorg dan dat je brandbare materialen en brandbare gassen goed
afdekt.”


Schade beperken 
“De schade van stalbranden kun je gelukkig beperken, bijvoorbeeld door het gebruik van
brandblussers, zodra brand uitbreekt. Het belangrijkst is de goede bereikbaarheid van de
brandweer. Ga na of de brandweer snel ter plaatse kan zijn. Is er voldoende bluswater
aanwezig?” Broekman licht toe “Kortgeleden veroorzaakte slechte beschikbaarheid van
bluswater extra dierenleed bij een stalbrand. Er moest een blusslang van tweeënhalve
kilometer uitgerold worden, waardoor het veel langer duurde voordat er geblust kon worden.”


Bluswatervoorziening
“Verzekeraars vragen de komende jaren steeds meer aandacht voor een goede
bluswatervoorziening. Als er geen goede voorziening aanwezig is, kun je deze aanleggen
door middel van een waterput of een kelder met water. Bestaande brandkranen zijn vaak

aangesloten op de drinkwaterleiding. Om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen zal
deze steeds minder geschikt zijn voor bluswater.”


Univé - Thuis in de agrarische wereld
Univé Oost is de agrarische verzekeraar in het oosten van het land. Univé is al meer dan 225
jaar thuis in de agrarische wereld. Met duizenden klanten in de landbouw, akkerbouw,
veeteelt en tuinbouw, die allemaal uniek zijn. Persoonlijk adviseurs als Harrie Broekman
staan naast elke klant en adviseren over risico’s voorkómen, nemen of juist uitsluiten,
zakelijk en privé. En gaat het een keertje mis, dan staat de persoonlijk adviseur klaar. Zo
wordt de klant bij schade direct geholpen door iemand die geworteld is in de agrarische
sector.


Persoonlijk adviseur
MYN

Website
Interview met een lid