Henry Meutstege - eigenaar SQorpius Informatiebeveiliging

Leestijd: 0 minuten
SQorpius Informatiebeveiliging

SQorpius Informatiebeveiliging heeft zich gespecialiseerd in het leveren van informatiebeveiligingsdiensten op de scheiding tussen business en IT. Wij bieden diverse diensten op de aandachtsgebieden Mens, Proces en Technologie om risico’s te verminderen. Van een Quick Scan om de digitale weerbaarheid in kaart te brengen tot het uitvoeren en begeleiden van concrete oplossingen.

Krachten bundelen voor een beter dienstenaanbod

SQorpius heeft de krachten gebundeld met nog drie andere bedrijven binnen hetzelfde vakgebied. Er komt steeds meer vraag naar informatiebeveiliging en jonge mensen in dit vak. Door de krachten te bundelen is er een beter dienstenaanbod, maar zijn er ook meer mogelijkheden om jonge mensen op te leiden. Dit Gilde van Adviseurs nemen deze jonge mensen – gezellen – mee in het bedrijf om hen op te leiden in de praktijk. Deze gezellen zijn HBO of universitair geschoold richting de IT. Ze krijgen een basisopleiding van een aantal maanden en dan krijgen ze een klus om het vak echt in de praktijk te leren. Op dat moment komt het Gilde van Adviseurs in beeld. Zij doen de begeleiding en coaching in de praktijk en voeren samen met de gezellen het project uit.

Praktisch en pragmatisch

Henry Meutstege van SQorpius koos zelf bewust voor een HBO opleiding in plaats van de universiteit. HBO – in zijn geval de HEAO – is veel praktischer ingericht. Dat sprak meer aan dan de wetenschappelijke benadering van de universiteit.

"Later bedacht ik me dat het toch niet zo handig was en dat ik misschien beter voor de universiteit had kunnen kiezen. Uiteindelijk had ik het in de praktijk toch wel geleerd, maar in het begin had het mijn carrière wel wat makkelijker gemaakt. Je stroomt toch nét wat hoger in. Had ik het anders gedaan als ik het opnieuw kon doen? Nee, dat denk ik niet. Ik pak dingen graag pragmatisch en praktisch aan. Ik heb er een hekel aan dat als ik iets vertel of maak, dat het daarna in een la belandt. Als je het zo bekijkt was de HEAO wel een goede keuze. Ik vind het nog steeds een mooi vak en heb nooit spijt van die richting gehad."

Liever op inhoud dan algemeen managen

"Voor ik gestart ben met SQorpius ben ik 15 jaar teammanager geweest bij Achmea. Daar heb ik alle facetten van de IT wel gezien. En dat is machtig interessant! Als manager werd ik echter steeds meer algemeen manager en minder op de inhoud, terwijl ik juist meer vanuit de inhoudelijke kant wil sturen en managen. Achmea gaf me deze kans toen ik de IT-security mocht leiden en me op die manier weer bezig mocht houden met de inhoud. Uiteindelijk scheidden onze wegen alsnog en zijn we met goede afspraken uit elkaar gegaan. In 2015 begon ik voor mezelf en dat gaat tot nu toe heel goed. Ik had dan ook genoeg ruimte en tijd om een goed plan te maken voor ik begon. Eigenlijk was ik daar al mee bezig voor ik bij Achmea weg ging."

Passie én een goede bedrijfsvoering

"Het is als startende ondernemer heel belangrijk om te weten welke dienst of product je wilt en kunt leveren. Een goed en kwalitatief product is je basis. Van daaruit kijk je naar je klanten. Doe iets met passie, iets waar je écht blij van wordt. Daarnaast vinden kleinere ondernemers het lastig om de financiële kant in de gaten te houden. Zorg dat je je kosten en opbrengsten in balans hebt. Weet wat je doet, weet wat er gebeurt, hou dat in de gaten en reageer daar op. Weet waar je risico’s liggen. Zomaar beginnen als zelfstandige en denken dat je klanten wel komen als je een website hebt, dat werkt niet. Oftewel: een combinatie van een dienst, product of passie, een netwerk én een goede bedrijfsvoering, dat is de basis voor iedere ondernemer."

Een goed netwerk is cruciaal

"Je moet je er als ondernemer bewust van zijn dat een goed netwerk cruciaal is. Ken andere ondernemers en zorg dat ze jou kennen. Zeker in het begin liepen al mijn opdrachten via mijn kennissenkring, referenties of contacten. Dat is de basis van mijn succes geweest. Ik heb vier jaar als ZZP’er hele moge klussen bij doen bij grote bedrijven als Kadaster of Saxion Hogeschool. Maar hoe mooi grote bedrijven ook zijn, ik richt me liever op de informatiebeveiliging van het MKB. Daar is nog veel werk te doen. Dat is voor mij ook de reden om lid te worden van Ondernemers in Bedrijf. Het is enorm leuk om voor andere ondernemers en eigenaren het begrip informatiebeveiliging behapbaar te maken. Via een netwerkorganisatie als Ondernemers in Bedrijf kan ik dit netwerk weer uitbreiden richting MKB."

Ook bij het MKB heeft informatiebeveiliging nodig

"Het besef van het belang van informatiebeveiliging begint bij het MKB steeds meer te groeien. De uitdaging is om de kosten laag te houden en de beveiliging hoog. Zo kunnen deze bedrijven bij mij een beveiligingsabonnement afsluiten. Eens in de zoveel tijd doe ik dan een scan en geef ik advies. En als er iets is, kunnen ze natuurlijk altijd bellen. Bij grote bedrijven is er veel meer budget en daarom zijn zij zich misschien ook meer bewust van de risico’s. MKB’ers zien het risico niet altijd en daarom is er vaak ook weinig of geen budget. Wat mij betreft een misvatting. Cybercriminelen zijn steeds meer acties aan het uitvoeren die jou als kleinere ondernemer ook raken. Op dat vlak is nog veel te doen en dit wil ik graag onder de aandacht brengen bij de kleinere bedrijven."

Balans tussen werk en privé

"Ik heb momenteel genoeg te doen. Steeds meer bedrijven worden zich bewust van de risico’s. Er lopen een aantal grote opdrachten en daarnaast nog wat kleinere. Ik werk vanuit huis, dus de balans tussen werk en privé is af en toe wat zoek. Tijdens de coronacrisis werkte mijn vrouw ook thuis, maar zij kon al snel weer op school terecht. Meestal weet ik die balans wel te managen, maar het loopt nog wel eens door elkaar. Je werkt al snel in de avond nog even de boekhouding bij, je werkt een rapport uit of je leest nog wel eens wat. Ik stuur op resultaten en output. En als ik dan afspreek dat ik iets oplever, dan doe ik dat ook. Daar ben ik goed in. Daarnaast neem ik wel tijd voor mezelf om bijvoorbeeld een rondje te wandelen of om te golfen. Die tijd moet er ook zijn."

Over 20 jaar woon ik naast de golfbaan

"Over 20 jaar ben ik 75 en zorg ik er voor dat ik me veel meer kan richten op een van mijn grote hobby’s. Ik ben gek op golfen en ben voorzitter van de voetbalvereniging. Voorzitter zal ik over 20 jaar niet meer zijn, maar ik denk dat ik nog wel betrokken ben bij de vereniging. Ik heb 3 zoons die voetballen en ik heb zelf ook altijd gevoetbald. Zo rond mijn 40e dacht ik: ik stop ermee. Ik ben gaan golfen en dat had ik 20 jaar eerder moeten doen. Wat een leuk spelletje! Als ik iets doe ben ik fanatiek en wil ik beter worden. Want als je beter wordt, wordt het spelletje nóg leuker. Dus over 20 jaar woon ik naast de golfbaan hoop ik! Of ik de IT los kan laten weet ik niet. Het is een vakgebied waar je continu mee bezig moet zijn en blijven, daar kun je niet even een paar jaar uit stappen. Je moet je continu afvragen wat er gebeurt en of het goed kan zijn voor je klanten. Dus het zal niet makkelijk zijn om af en toe nog wat met IT te doen. Dan is golf een veel beter alternatief!"


Eigenaar
SQorpius Informatiebeveiliging

Website
Zakelijke dienstverlening Interview met een lid