Jan en Maaike Huijgen- De Eemlandhoeve

Leestijd: 0 minuten
MYN

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf en is ouder dan 31 december 2018

De Eemlandhoeve

Jan en Maaike Huijgen
Op de Eemlandhoeve wordt vaak hard gewerkt! Natuurlijk door?Boer Jan?en?Boerin
Maaike, die samen met vele?andere?zorg dragen voor de koeien, de?hectares weiland
en het?ruime ecologische?erf van de boerderij. Maar daarnaast?wordt er ook hard
gewerkt door de?vele zakelijke bezoekers; mensen die de Eemlandhoeve weten te
vinden voor bijeenkomsten, vergaderingen, conferenties of trainingsdagen.?
In deze prachtige omgeving vindt op?woensdag?7 juni a.s.?Amersfoort in Bedrijf plaats.
Graag laten wij je vast kennismaken met Boer Jan en Boerin Maaike!??

Hoe zou je jezelf omschrijven??
Boer Jan?neemt als eerste het woord. ''Ik denk dat je mij het beste kan omschrijven
als?Initiator, Inspirator,?Innnovator?en Integrator: de 4 I?s die ooit goed beschreven
staan in het jubileumboek?Cityside?Oasis?.'' Boerin Maaike vervolgt ''Voor mij is dat
passie voor natuur, biodiversiteit en voedselintegriteit. Ik ben een?teamworker?die
volhoudt om de natuur zijn eigen?plek?te?geven op het ruime boerenerf.?Ik geniet
ervan?om anderen daar deelgenoot van te maken. Dit doen wij door bijvoorbeeld
rondleidingen, proeverijen en?wildplukwandelingen te organiseren.''

Hoe is de?Eemlandhoeve?ontstaan? 
''De Eemlandhoeve is ontstaan uit een droom?die diep in het hart gelegd is. Er is?onrust
over het huidige kwetsbare voedselsysteem. Ik wil daarom graag bijdragen
aan?een?nieuwe ontwerproute voor boeren en?burgers.? Het enthousiasme van Boer
Jan is onmiskenbaar. ?In 1993?zijn wij lokaal gestart, in 1998?hebben wij deze
plannen?regionaal vormgegeven, in 2003?hebben wij een?nationaal statement gemaakt,
in 2008?is dit?Europees vormgegeven. Maar we zijn er nog niet! De droom gaat nu naar
2018: de Global Eemland Conference met Restoring?Regional?Foodculture World
Wide.''

Boerin Maaike vervolgt het verhaal ''In 2007 ontving de
Eemlandhoeve?de?Internationale?Mansholtprize?voor hernieuwing van
landbouw,?voedsel en maaltijd in het bewustzijn?van burgers, boeren en beleid. Daar is
nu ook business aan toegevoegd.''

Wat voor faciliteiten biedt de Eemlandhoeve? Wat kun je hier als particulier of
zakelijke gast allemaal doen?

''Er is veel te beleven op de Eemlandhoeve! Zie hier een kleine selectie:??
Prachtige zaalfaciliteiten voor de ?wei?sessies?van bedrijven?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen tot in uw vergadersessies toe.''


rondleiding Grootste/Breedste boer?
''Paradigmatisch verhaal voor de keuzes die bedrijven?en?instellingen maken?tot op het
persoonlijke level.? Wildplukwandeling met Boerin Maaike?? Lekker eten in ons eethuis.
''Meewerken aan herstel van?de regionale voedselcultuur door bijvoorbeeld de?Hooiberg
BBQ met biologische vlees van boerenzoon Henk en voor families?pannenkoeken met
meel van de molen en melk van de buurman.''


Teamdag?voor het bedrijf met meewerken op de boerderij??
''De biodiversiteit versterken, sociale?taken oppakken en met elkaar meebouwen aan een
nieuwe uitdaging op de hoeve.''


Genieten van??
''Vlinders, bloemen?en een echte koe in de potstal in de ogen kijken.''


Familiedagen met Boerenspelen??
?

Op een boerderij wordt hard gewerkt. Toch besteden jullie ook heel veel aandacht
aan ontmoeting, zaaien, oogsten, samen eten, delen en vooral: de tijd nemen. Hoe
laten jullie dit aan jullie gasten zien??

Boerin Maaike vertelt ''We hebben naast de ecologische poot ook de sociale poot:
ons?Zorghuys, waarin jongeren en?ouderen een ander tijdsritme hanteren dan de
drukke stadsmens. Heel goed om die ervaring weer in te pluggen in onze moderne
snelle zakelijke wereld. Daarvoor ook koffiemomenten, oogstdagen, koeien in de
wei?dagen en open dag bij de?bioboer. Via onze website en onze facebookpagina kan
je precies zien wat er allemaal te doen is.''
?
Wat is het lekkerste product in de Boerderijwinkel dat wij echt geproefd moeten
hebben??

''Ik vind toch?het lekkerste ons eigen vlees: de Hamburgers van Henk!? Zegt Boer Jan
stralend. ?Het is wat duurder, maar?ik zeg dan ?eet?dan wat minder en leer weer echt
goed eten van het minder goede te onderscheiden?.?Daarnaast ook de sappen en in
de?seizoentijd?ook de groentes uit de eigen moestuin. Boerin Maaike kan ook voor de
groene smoothies zorgen,?maar die zijn voorlopig voorbehouden aan mij!''
?
Wat maakt ondernemen zo leuk? ?
''Ondernemen is initi?ren, innoveren, inspireren en integreren. Dat niet alleen dromen,
maar vormgeven in de realiteit geeft heel veel vreugde. Ook tegenslagen verwerken,
vraagt om een sterke ziel die incasseert,?maar ook weer kan delen daarna. Dat samen
met zoveel??makkers? vorm te geven;?een wow ervaring!''
?
Waarin kom je jezelf tegen? ?
Boer Jan steekt van wal. ''Ik denk vaak 5 tot?10 jaar voor de muziek uit. En dan moet je
nu al keuzes maken die anderen totaal nog niet waarnemen en?die?je?ook niet kunt
uitleggen.?Daarvoor moet je offers brengen en?nu al investeringen doen die nog lang
niet terugkomen.?Ik doe dit door heel dicht bij?mezelf te blijven: wat wil ik nu echt? Dat is
een zoektocht,?maar wie hem aandurft, kom zichzelf tegen.?Dag?Hammarskj?ld? oud
secretaris-generaal van de VN - heeft mij de taal aangereikt om daar goed mee om te
gaan. Met sommigen mag je de diepte ingaan om ook?de ?reis naar binnen? te delen.''


Waarom ben je lid geworden bij Amersfoort in Bedrijf? ?
?We hebben een unieke plek en?de Eemlandhoeve heeft een unieke missie. Deze
missie willen wij Nationaal, Europees en Globaal uitdragen, maar de wortels liggen wel in
Eemland! Voor mij?is dat in het?boerendorp Bunschoten en de stad daar vlakbij
Amersfoort. In die regio bevinden zich mijn potentiele bezoekers. Daar kom ik graag mee
in contact.??
?
Waar willen jullie staan over 5 jaar??
?Ik mag nog 10 jaar mee en hoop dan Eemlandhoeve 2.0 gerealiseerd te hebben.? Maar
bij deze plannen alleen blijft het niet? ?Ik hoop ook de contouren voor het Ruraal Park
Eemlandhoeve 3.0 helder te hebben.?Restore?Regional?Foodculture;?het doel hiervan
is dat Amersfoort en omgeving 20 tot?30% van?het benodigde?voedsel uit de
regio?haalt. Maar dat kan ik niet alleen. Dit dienen de boeren, de?burgers?en?de
bedrijven?samen?vorm te geven, ook in financi?le zin.??
??
Waar mag je jou ?s nachts voor wakker maken? ?
Jan klinkt serieus. ?Als er een koe moet kalveren, dan moet ik daarbij zijn. Het is dan
gedaan met de nachtrust. Dat geldt ook als mijn koeien uitbreken. Je wilt niet dat je
dieren ?s nachts op straat lopen en bijvoorbeeld een aanrijding veroorzaken. Dit zijn

natuurlijk wel oer-van-de-boer antwoorden.? Jan vervolgt zijn verhaal ?Laat mij ?s
nachts gewoon lekker slapen. De nacht zuivert alle smurrie in het neurale systeem. Dan
kan je ?s morgens weer fris en helder aan de slag.


Directeur - Directrice
MYN

Website
Interview met een lid