Laurens Bezoen - Daniels Huisman Advocaten

Leestijd: 0 minuten
Daniels Huisman Advocaten - locatie: Enschede

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf en is ouder dan 31 december 2018

Laurens Bezoen
Daniels Huisman Advocaten
Daniels Huisman Advocaten ? ondernemende advocaten met Twentse nuchterheid

Daniels Huisman Advocaten is een advocatenkantoor dat stevig geworteld is in Twentse
grond. Ontstaan uit een samenvoeging van Daniels uit Goor en Huisman uit Enschede.
In de loop der jaren verschoof de focus van het kantoor steeds meer naar de zakelijke
markt. In 2018 heeft Daniels Huisman drie kantoren, in Enschede, Almelo en Deventer.
 
Laurens Bezoen, advocaat bij Daniels Huisman vertelt wat zijn kantoor van andere
onderscheidt. ''We zijn een groot kantoor, maar we willen laagdrempelig en Twents
blijven. Bij ons vind je niet de sfeer van de zuidas. We zijn transparant, en we blijven
nuchter en bescheiden, op z'n Twents. Dat betekent dat we het liefst naast de
ondernemer gaan staan, niet belerend. Wij willen de ondernemer met raad en daad
bijstaan, ook ongevraagd vooraf adviseren, zonder meteen een gepeperde rekening te
sturen. Noaberschap in de advocatuur.''
 
Advocaten met ondernemerschap

Daniels Huisman Advocaten is een full servicekantoor dat ondernemers ondersteuning
biedt op alle gebieden waar zij mee te maken kunnen krijgen, van ondernemings- tot
arbeidsrecht en bestuursrecht. Daniels Huisman richt zich op ondernemers, van
eenmanszaak tot multinational, waarbij de nadruk ligt op MKB en MKB-plus. Het kantoor
heeft 31 advocaten in dienst die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen praktijk.
Advocaten bij wie het ondernemerschap in het bloed zit!
 
Intellectueel eigendomsrecht
Laurens is gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht. Als advocaat-stagiair
verdiepte hij zich in alle rechtsgebieden, van strafrecht tot familierecht en
ondernemingsrecht. Hij ontdekte dat zijn hart bij de laatste lag. ''Ik heb een voorliefde
voor de zakelijke markt, voor de ondernemer. Als specialist in Intellectueel
Eigendomsrecht adviseer ik ondernemers over alle thema?s die hieronder vallen, van
auteursrecht, tot merkenrecht en handels- en domeinnamen. Ik adviseer hoe zij hun
eigendomsrecht kunnen beschermen tegen inbreuken, hoe je als ondernemer kunt
optreden als er toch inbreuk gemaakt wordt en hoe je de dialoog hierover kunt
aangaan.''
 
Dialoog
Ondernemers krijgen steeds vaker te maken met Intellectueel Eigendomsrecht. Door
internet wordt het steeds eenvoudiger om bijvoorbeeld teksten te knippen en te plakken
en zonder naamsvermelding te verspreiden. Laurens is in zijn element als hij
ondernemers over dit onderwerp kan adviseren. Liever gaat hij de dialoog aan om
kwesties op te lossen, zodat voorkomen kan worden dat een zaak voor de rechter komt.
''Dat is wat mij drijft: dat ik met mijn kennis een ander vooruit kan helpen, om een stap
verder te komen in zijn of haar onderneming.''
 
Tijdig advies vragen
Voor veel ondernemers is het inschakelen van een advocaat een grote stap. ''Een
advocaat kost geld, en dat weerhoudt mensen ervan om een advocaat in te schakelen.
Wat veel mensen niet weten is dat er voor het Intellectueel Eigendomsrecht wetgeving is
die erin voorziet dat alle redelijk gemaakte kosten, waaronder die voor een advocaat, te
verhalen zijn op de tegenpartij. Je moet dan wel zeker zijn van je zaak. Sommige zaken
zijn grensgevallen ? is er wel of geen sprake van inbreuk. Je wilt het risico ook niet lopen
dat je zowel je eigen kosten hebt en de advocaatkosten van de andere kant moet
betalen.? De juridische strijd aangaan is vaak niet de beste keuze, vindt Laurens.
''Hierover adviseren in een vroeg stadium, damage control plegen, dat vind ik het
leukste. Daarmee bouw je ook een langetermijnrelatie op met je cli?nt.''
 
Laurens adviseert ondernemers dan ook om tijdig juridisch advies in te winnen. ''De
investering voor goed advies voordat je verplichtingen aangaat is veel lager dan de
kosten die je moet maken om je recht te halen als afspraken worden geschonden!''
 
Met visitekaartjes strooien
Daniels Huisman is al een aantal jaren lid van Ondernemers in Bedrijf. Laurens bezoekt
graag netwerkevents, ook van andere netwerkclubs. ''Netwerken vind ik belangrijk. Niet
om met visitekaartjes te strooien. Ik hecht eraan dat ik een gezicht bij een naam zie. Je
spreekt elkaar dan gemakkelijker aan, weet elkaar gemakkelijker te vinden. Het is mooi
als je dan iets voor elkaar kunt betekenen. Voor mij betekent dat dat ik actief deelneem
aan netwerkevents, zodat ik zelf zichtbaar ben voor ondernemers. Omgekeerd leg ik ook
graag zelf de verbinding door mensen naar elkaar door te verwijzen. Maar het gaat ook

om de gezelligheid, de menselijke kant van de zaak: weten wat de ander beweegt, en
gezellig met elkaar een biertje kunnen drinken.''


werknemer
Daniels Huisman Advocaten - locatie: Enschede

Website
Interview met een lid