Michiel Scheffer - Brexit

Leestijd: 0 minuten
MYN

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf

...

Op 19 december heeft Nijmegen in Bedrijf in samenwerking met Unipartners een kerstborrel georganiseerd. Te gast was Michiel Scheffer, gedeputeerde in Gelderland voor economie en Europa, en het onderwerp dat besproken werd: De Brexit. Michiel is hiervoor een geëigend spreker, omdat met de Brexit beide onderwerpen in zijn portefeuille samenvallen. Tevens raakt de Brexit Michiel persoonlijk omdat hij in Engeland is geboren. Als eerste werd een beeld geschetst van wat de mogelijke scenario’s zouden
kunnen zijn.

  1. Groot-Brittannië verlaat de EU niet
  2. Groot-Brittannië verlaat de EU met een deal, een zachte Brexit
  3. Groot-Brittannië verlaat de EU met een harde Brexit

Na de verloren stemming betreffende het Brexit plan van May, het zogeheten Chequers Plan, zijn alle drie de scenario's nog aannemelijk. Michiel is met name ingegaan op de gevolgen van een harde Brexit. Een harde Brexit zou betekenen dat bedrijven weer moeten gaan werken met douaneformulieren. Maar wie weet nog hoe ze werken? Daarnaast zal extra vertraging aan de grens met name verse producten parte spelen. Denk hier aan de grote hoeveelheden groente en fruit, waarvan Groot-Brittannië meer dan de helft van hun consumptie importeert. Deze zullen ook dankzij bederven duurder worden. Daarnaast zijn er acute crisis zijn die zullen ontstaan na een plotse harde Brexit, zelfs op het gebied van basale zaken zoals toiletpapier, waarvan Groot-Brittannie maar een dag voorraad heeft en grote hoeveelheden vanuit Nederland aangeleverd worden. Ook zullen de BTW-grenzen weer terugkomen, wat betekent dat BTW aan de grens afgerekend moet worden, en niet pas als de klant al heeft betaald. Dit heeft uiteraard negatieve effecten voor de liquiditeiten van exporteurs. Verschillende negatieve effecten zijn nu al zichtbaar. Door de daling van de pond heeft de stoffenindustrie in België een groot faillissement moeten accepteren. Genoemde redenen voor de Brexit zijn een romantisch zelfbeeld van Groot-Brittannië als grote macht, en het gevoel van veel Britten dat vanwege immigratie zij zelf banen verliezen. Hierbij wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat Groot-Brittannië simpelweg deze krachten nodig heeft omdat ze ze zelf niet opleiden, of in te kleine mate. Denk hierbij aan verpleegsters, maar ook bouwvakkers en loodgieters.

Sinds het referendum is het klimaat tegen niet-Britten verslechterd en is er zelfs een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Hier zouden eventueel kansen liggen voor het werven van ervaren personeel wat ervoor kiest om Groot-Brittannië te verlaten. Door deze groep zich welkom te laten voelen kunnen zij wellicht verleid worden zich in Nederland te vestigen. Een andere kans ligt bij het overhalen van vertrekkende bedrijven om zicht te vestigen in Nederland en Gelderland. Waar veel financiële instellingen zich vestigen in Amsterdam, Parijs, Frankfurt en München, zijn het met name distributiebedrijven die kijken naar Gelderland.

Om bedrijven te adviseren is er personeel van de Provincie Gelderland in London aanwezig om bedrijven te informeren over het goede vestigingsklimaat in Gelderland. Dit beleid heeft al concrete toezeggingen opgeleverd.

Richting het eind van de avond is er overlegd over verschillende stellingen. Hierbij hebben ondernemers ook hun eigen situatie geschetst en hoe zij hiermee omgaan. Dit maakte de avond interactief en extra interessant, om even later met een biertje, een wijntje en een glas fris na te praten.


Spreker
MYN

Website
Zakelijke dienstverlening Blog van een lid