Rene Metz - Easy Office Online - Deventer

Leestijd: 0 minuten
MYN

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf en is ouder dan 31 december 2018

Rene Metz
Easy Office Online - Deventer
Werken in de Cloud: Easy Office Online denkt mee met de MKB?er
?Als het maar werkt?, dat is de belangrijkste eis die veel MKB?ers stellen aan ICT en
telefoon. Ze zijn zich vaak niet bewust van de onbegrensde mogelijkheden van IT voor
de groei van hun onderneming. Dat is waar Easy Office Online toegevoegde waarde
biedt.
 
Ren? Metz startte Easy Office Online in 2011, samen met zijn broer Eddie. Ren? werkte
als salesmanager en Eddie was verantwoordelijk voor de IT van een inkooporganisatie.
Zij zagen kansen voor een onderneming die kleine MKB-ondernemingen verder kon
helpen om helemaal in de Cloud te gaan werken.
Ren?: ''De meest succesvolle bedrijven in Nederland ? dat zijn bedrijven als bol.com,
Coolblue, Airbnb, Thuisbezorgd.nl. Ondernemingen waarbij IT de succesfactor is. IT
biedt ook onbegrensde mogelijkheden voor het MKB, maar MKB-ondernemers zien dat
nog niet altijd. Wij zagen hier een gat in de markt.''
De broers Ren? en Eddie werken samen in een duidelijke rolverdeling. Ren?: ''Vanuit
mijn achtergrond werk ik aan de 'voorkant' van het bedrijf. Ik spar met klanten,
bespreek wat nodig is. Eddie zorgt vanuit zijn technische achtergrond vervolgens dat het
voor elkaar komt.''
 
Easy Office Online voor MKB
''Easy Office Online biedt ondernemers een werkplek in de Cloud, waardoor zij altijd en
overal kunnen werken. Daarnaast regelt Easy Office Online de bereikbaarheid van de
onderneming door middel van telefonie in de Cloud (VoIP bellen) en met goed en
betrouwbaar internet.
Waarom zou een MKB?er naar Easy Office Online gaan, en niet naar een grote
aanbieder als KPN of Telfort? ?Het MKB heeft een ander type dienstverlening nodig,
meer op maat dan wat grote providers kunnen bieden. Grote aanbieders als KPN of

Telfort zijn te log, te weinig flexibel om in te spelen op de behoeften van een ondernemer
zonder personeel of met maar een paar personeelsleden.
 
Easy Office Online is meer dan een systeembeheerder of een provider. ?Een
systeembeheerder denkt vaak onvoldoende met je mee, kijkt niet of het effici?nter kan.
Een systeembeheerder heeft eigenlijk voordeel bij een ingewikkelde situatie bij de klant ?
dan kan hij meer uren schrijven. Hij is in die zin een rem op de ICT-innovatie binnen het
MKB. Wij denken mee met de klant, kijken wat er nodig is en hoe we IT nog effici?nter
kunnen inrichten.''
 
Toekomst
Waar Ren? en Eddie in 2011 nog regelmatig moesten uitleggen wat de Cloud nu precies
inhoudt, is online werken en bellen inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Ren? is
er van overtuigd dat Easy Office Online in de toekomst nog meer waarde kan toevoegen
door verschillende Cloud-diensten met elkaar te verbinden, naar behoefte van de klant.
''Zo maken veel fysiotherapeuten gebruik van ?fysiomanager? een dienst voor
fysiotherapeuten in de Cloud, waarin ze alle pati?ntgegevens beheren. Als je de mobiele
nummers van je klanten daaraan linkt, dan komen de pati?ntgegevens meteen op je
scherm, zodra de klant belt.? Zo zijn er diverse op maat mogelijkheden te bedenken,
afhankelijk van de behoefte van de klant.'' Ren? is in zijn element als hij hierover samen
met de klant kan sparren. ''Dat is wat ik leuk vind en waar ons bedrijf waarde toevoegt:
met de ondernemer nadenken over wat IT voor jouw bedrijf kan betekenen, wat er nog
meer mogelijk is en hoe het effici?nter kan.''
 
Kracht van netwerken
René gelooft in netwerken, zolang je als ondernemer niet alleen netwerkt om er business
uit te slepen. ''Vooral voor startende ondernemers is netwerken van heel groot belang.
Maar ga wel met een open houding naar netwerkbijeenkomsten. Ga erheen om wat te
leren en om zelf te delen, te kijken of je iets voor anderen kunt betekenen. Bedenk: ''wie
zou ik blij kunnen maken met wat ik te bieden heb''. ''Blijf daarbij wel dicht bij jezelf, laat
ook niet over je heen lopen.'' Daar zit ook meteen René's advies voor startende
ondernemers: ''Bied (een stukje van) je dienst gratis aan bij een opdrachtgever voor wie
je graag zou willen werken. Het initiatief ligt dan bij jou. Je zegt feitelijk ''ik denk dat ik jou
iets waardevols te bieden heb, en dat wil ik je bewijzen.'' Dat wat je biedt moet
meerwaarde hebben, en je moet duidelijke afspraken maken met de opdrachtgever.
Zoiets kost je tijd, maar die tijd heb je als startende ondernemer. Je portfolio wordt er
beter van, en als jouw dienst echt goed is, dan heb je er een ambassadeur of een klant
bij.''


Directeur
MYN

Website
Interview met een lid