Storm Heerink - i'm Storm internet, media & reclame

MYN

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf

I’m Storm - Storm Heerink maakt het fata morgana realiteit
“Ik speelde geen vadertje-en-moedertje, ik speelde ondernemertje”. Storm Heerink van
reclamebureau I’m Storm, heeft zich altijd ondernemer gevoeld. “Op mijn veertiende begon ik
een klein magazine, op school. De halve klas zat in de redactie en we hadden zo’n dertig
abonnees. Toen wist ik al: ‘dit is het’.”
Storm volgt de Grafimedia vooropleiding in Arnhem, en studeerde vervolgens Media
Vormgeving aan het Grafisch Lyceum in Utrecht. Intussen werkt hij al voor klanten – hij
maakt websites en geeft vorm aan logo’s en huisstijlen. Als achttienjarige staat hij te popelen
om eindelijk zijn eigen onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Op 1
januari 2009 is het zover: StormHeerink.nl ziet het licht. De jonge ondernemer start op de
zolderkamer, flexwerkt daarna een tijdje in Doetinchem en vindt uiteindelijk een vaste
werkplek op het VoltaCenter in Zevenaar. Een flexwerkcentrum dat hij zelf opricht en
inmiddels vijf jaar leidt. StormHeerink.nl wordt I’m Storm, specialist op het gebied van
internet, media en reclame.


Totaalpakket
Storm is de specialist die het liefst alles regelt - een totaalpakket voor de klant: van huisstijl,
tot bestickering, website, social media, e-marketing, flyers en folders. Hij doet dat onder
andere voor winkelcentra en winkeliersverenigingen. “Ik word gedreven door de behoefte om
een klant zo goed mogelijk te helpen, alle ‘marketing-zorgen’ uit handen te nemen. En dat
werkt – klanten komen terug. Het beste bewijs dat je goed bezig bent.”
Het tij zit hem daarbij mee. “Het lijkt of ondernemers weer meer geld overhebben voor
marketing en reclame. Klanten willen niet langer de standaardoplossing, maar iets
bijzonders, iets extra’s. Bij veel bedrijven is er behoefte aan iets nieuws na jaren de hand op
de knip.”


Uitdaging
Ondernemingen hebben weer zin en geld voor iets nieuws en hebben daar vaak een specifiek
beeld bij. Voor Storm de uitdaging om dan de vertaalslag te maken van wat de klant voor
ogen heeft en wat werkt en wat mogelijk is. “Sommige mensen komen hier soms met een
soort ‘fata morgana’ van wat ze willen. Ik moet dat zien waar te maken, maar soms op een
andere manier, met andere middelen dan wat de klant voor ogen had. Dat is steeds weer een
uitdaging.” 

Een uitdaging waar Storm als ondernemer voor staat, is de vraag in hoeverre hij durft te
groeien en de bijbehorende risico’s durft nemen. “We zijn flexibel, met een aantal mensen
met een nulurencontract op de loonlijst, en met een paar stagiaires. Toch, voor groei zal ik
grotere stappen moeten zetten. Ik leer dat je risico’s moet nemen, de keuze moet maken om
te groeien of klein te blijven.”


Elkaar kennen
Die groei hangt nauw samen met netwerken, vindt Storm. “Het meeste werk komt via
netwerken, of het nu terugkerende of nieuwe klanten zijn. Nieuwe klanten komen vaak binnen
via bestaande opdrachtgevers. Ik investeer in mijn relatie met opdrachtgevers, zorg dat ik de
mensen ken, de sfeer die bij het bedrijf hoort. Omgekeerd geldt hetzelfde: andere
ondernemers mogen mij ook leren kennen.”


Doen!
Wie Storm leert kennen, ontdekt dat hij een ‘geboren ondernemer’ is en een doener pur sang.
‘Gewoon doen!’, wil hij andere (startende) ondernemers meegeven. “Natuurlijk is dat
spannend, je geeft vastigheid op, je weet niet wat je zult tegenkomen. Maar toch: is je plan
haalbaar, denk je dat het kan: doe het dan!”


Directeur
MYN

Website
Interview met een lid