Thijs van der Heijden en Ruben Tank - Kapitaal Lokaal

Leestijd: 0 minuten
MYN

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf

Kapitaal Lokaal - Crowdfunding vanuit de kracht van de lokale
betrokkenheid

Crowdfunding is een trend – projecten waar ‘de crowd’ brood in ziet, zijn soms binnen een
half uur gefinancierd. Ruben Tank begeleidde ondernemingen bij financieringsaanvragen en
zag de snelle opmars van alternatieve financiering. Dat zette hem aan het denken.
“Hartstikke leuk, dat een project van 200.000 euro binnen een half uur gefinancierd is, maar
crowdfunding kan nog veel beter en toekomstbestendiger functioneren.”
Kapitaal Lokaal wil meer dan een snelle financiering voor een project of start up organiseren.
“Het is niet zo belangrijk dat de financiering in een half uur rond is, het is veel belangrijker dat
lokale mensen, jouw doelgroep, betrokken raakt bij wat jij als ondernemer doet. Het is veel
waardevoller als jouw investeerders jouw ambassadeurs worden.” 
De aanpak van Kapitaal Lokaal verrast. “Veel ondernemers verwachten met een financiële
partij in gesprek te gaan, maar wij kijken met ze mee hoe ze een bedrijf of project goed in de
markt kunnen zetten. We zijn een sparringpartner.”


Marketingvoordelen
Bij Kapitaal Lokaal gaan marketing en financiering hand in hand. Ruben neemt zijn ervaring
van de financiële wereld mee, Thijs heeft een marketingachtergrond. Met die gecombineerde
kennis en ervaring kunnen zij ondernemingen die financiering zoeken veel beter begeleiden
om een nieuw product of een project veel beter in de markt te zetten. “Bij ons staan de
marketingvoordelen naast de financiering. Als financiering het enige doel is, dan past het niet
bij ons. Een ondernemer moet het ambassadeurschap van de investeerders ook helder voor
ogen hebben. Financiering is rendementgedreven, om investeerders aan te trekken. Wij
adviseren ondernemers juist om investeerders te binden met andere voordelen dan een hoog
rendement. Je wilt dat je investeerders ambassadeurs worden, dan is het zinvoller om hen
leuke extraatjes te bieden wat hun betrokkenheid vergroot. Wij bieden een warme vorm van
crowdfunding.”


Kop koffie
Crowd funding via Kapitaal Lokaal begint met een kop koffie. “We gaan in gesprek over het
plan van de ondernemer, we stellen vragen, over je doelstellingen, je doelgroep. Als we
genoeg aanknopingspunten zien, gaan we aan de slag.” Ruben en Thijs denken met de
ondernemer mee – waar is je doelgroep te vinden, hoe kun je die activeren? “Daarmee gaat je

project sterker van start, je hebt beter zicht op of je doelgroep op jouw product of project zit
te wachten. Bij een bank krijg je financiering, maar dan begint het pas!”


Reuring
Ruben en Thijs helpen de ondernemer bij het opbouwen van een campagne rond zijn product
of project. “We willen reuring creeren, lokaal moet iedereen het erover hebben, door ludieke
acties bijvoorbeeld.” Een van de eerste projecten die via Kapitaal Lokaal gefinancierd werd, is
recreatiegebied ‘t Hilgelo. “Drie jonge ondernemers wilden dit recreatiegebied een upgrade
geven, maar alleen als er lokaal draagvlak voor was. Dat draagvlak bleek er te zijn: het plan
krijgt veel aandacht en iedereen had het er over. Alle aandacht en acties zorgen ervoor dat
het vernieuwde Aquapark Winterswijk en de beachclub een vliegende start meemaken.
Na de succesvolle financiering van Aquapark Winterswijk wil Kapitaal Lokaal meer
ondernemers en projecten ondersteunen. “In de afgelopen zes maanden hebben we met zo’n
150 ondernemers gesproken. We komen tot de ontdekking dat er heel veel mooie ideeën
leven in de Achterhoek!


Community opbouwen
Ruben en Thijs zien overeenkomsten tussen hun doelstelling en die van Ondernemers in
Bedrijf. “Wij willen een community opbouwen van gelijkgestemde mensen met een
gezamenlijk doel. Eigenlijk wat Ondernemers in Bedrijf ook doet, en wat wij doen met
crowdfunding.”
Netwerken is essentieel voor Thijs en Ruben. “Wij willen zichtbaar zijn. Dat doen we door
gericht contacten te leggen en te onderhouden. Het spreekt ons aan dat dat bij Ondernemers
in Bedrijf op een informele manier kan.”


Betrek je klanten!
De gouden tip van Ruben en Thijs voor ondernemers: “Betrek je klanten bij je
ondernemerschap, niet pas als jouw onderneming ‘staat’, maar neem je doelgroep mee in de
ontwikkeling van je concept en van je bedrijfsvoering. Zo creëer je ambassadeurs. Klanten
willen zakendoen met een persoon, niet met een bedrijf.”


Directeur
MYN

Website
Interview met een lid